Fraud Blocker

Hvorfor bærekraft?

Bærekraft er et tema som vi i Flexistore baserer all vår virksomhet rundt. En sentral del av vår bærekraftstrategi er å tilby den mest miljøvennlige og moderne lagerløsningen i Norge. Dette er ikke bare en ekstern måte å skaffe anerkjennelse på, men et genuint ønske fra oss til å gjøre en positiv forskjell for miljøet.

Hvis du selv eier en bedrift, eller bare lurer på hvilke fordeler som kommer med bærekraft, har du kommet til riktig sted. I denne artikkelen skal vi dele noen av de viktigste grunnene for at bærekraft er noe vi bør strebe etter. Disse grunnene sentrerer seg hovedsakelig rundt tre hovedpillarer, nemlig at bærekraft er:

  1. Bra for verden
  2. Bra for bedrifter
  3. Bra for en selv

La oss nå se litt nærmere på disse.

Hvorfor bærekraft er viktig for verden

Bærekraft er først og fremst viktig fordi det holder verden i balanse.

I sin reneste form er bærekraft evnen til å opprettholde et visst nivå av stabilitet og balanse over tid. Når det gjelder miljø, handler bærekraft derfor om å sørge for at jordens ressurser ikke tømmes eller brukes opp.

Jorden er et økosystem med mange forskjellige organismer som er avhengige av hverandre for å overleve. For at disse organismene skal overleve, trenger de et balansert miljø hvor det er nok ressurser for dem alle. Hvis det blir mangel på ressurser som trær og rent vann, kan det sette økosystemet i ubalanse, og skape følger som det er svært vanskelig å motvirke.

Fordelene med bærekraft for bedrifter

Som de fleste er kjent med fra historie om industrialisering, så kan næringsvirksomhet ha en enorm negativ påvirkning på miljøet, både på godt og vondt.

Bærekraft er viktig for bedrifter, både på grunn av de finansielle fordelene, men også den økte meningen som underbygger virksomhetene når de jobber for et større formål enn profitt – et konsept som kalles bevisst kapitalisme, og stammer fra det engelske “Conscious Capitalism.”

En bedrift avdekker mange fordeler når den begynner å ta i bruk bærekraftig praksis:

  • Den kan redusere kostnadene og øke lønnsomheten.
  • Den kan hjelpe med å tiltrekke og beholde ansatte.
  • Den kan få et bedre omdømme, så lenge dens innsats er genuin og ekte.

Hvorfor bærekraft for en selv?

Så kommer vi til de personlige fordelene med bærekraft. En av de største er kanskje at det kan hjelpe oss til å leve et bedre og enklere liv, uten materiell overflod som ikke tjener noen annen hensikt enn å gjøre livet mer rotete.

I tillegg vil man ved å leve bærekraftig kunne redusere karbonavtrykket man skaper og spare penger på ressurser som vann og elektrisitet. Til slutt kan man, i visshet om at man bidrar et formål som er større enn seg selv, få en indre følelse av oppfyllelse.

Det er altså mange grunner for hvorfor bærekraft er viktig, både for verden, bedrifter, og en selv. Hvis du vil lære om hvordan du kan leve mer bærekraftig, gjerne stikk innom vår blogg, hvor vi deler mange tips og triks!

Choose your language

Steg 2/2

Last ned appen for å fullføre

For å fullføre din bestilling, last ned vår app og logg inn. Appen er også din digitale nøkkel for å bruke lageret