Fraud Blocker

Små ting du kan gjøre for å redusere eget karbonavtrykk

Klimaendringer kan defineres som vær- og temperaturendringer som registreres over lengre tid. Endringene kan ha en dramatisk effekt på planter og levende skapninger som bor på planeten vår, siden disse har tilpasset seg et spesifikt klima.

Selv om mange klimaendringer forekommer naturlig, er de aller fleste klimaforskere enige om én ting – nemlig at det menneskeskapte klimagassutslippet er den viktigste årsaken til klimaendringene vi nå står overfor. 

Ifølge FN, må det i større grad satses på fornybar energi, forbedret infrastruktur og mer klimavennlige industri dersom vi skal klare å bekjempe eller stanse klimaendringene. Vi må redusere utslipp, og i tillegg finne metoder for effektivt å fange/lagre CO2.

Det er imidlertid også mye du selv kan gjøre for å bidra.

Hvordan klimaendringer påvirker planeten akkurat nå

Klimaendringene skjer gradvis over tid, men allerede nå begynner mange å merke effektene av dem. Ifølge FN har vi de siste årene sett større klimaendringer enn antatt, og disse endringene er synlige globalt.

Den globale gjennomsnittstemperaturen har blant annet økt omkring 1 °C fra den førindustrielle tiden og til i dag. Havnivået er også stigende, noe som påvirker både mennesker og dyr. Den fattige delen av verden rammes hardest av alle.

Hva kan du gjøre for å redusere karbonavtrykket ditt?

Reduksjon i CO2 som stammer fra forbrenning av olje, kull og gass fra industrien er det kanskje viktigste tiltaket for å stanse endringene i klimaet. Parisavtalen innebærer at alle land hvert femte år skal melde inn oppdaterte utslippsmål.

Norges klimamål er å redusere klimagassutslippene med rundt 55 % frem mot 2030, sammenlignet med utslippsnivået som var på 1990-tallet. 

Samtidig er det mye du selv kan gjøre. Alle monner drar, og om mange reduserer eget karbonavtrykk vil effekten være merkbar. La oss se nærmere på noen små ting du kan gjøre for å få et lavere karbonfotavtrykk i hverdagen!

1. Spis mindre rødt kjøtt

Ha gjerne én eller flere kjøttfrie dager per uke, siden utslipp knyttet til landbruk er en betydelig del av Norges klimagassutslipp. Vårt årlige utslipp av CO2-ekvivalenter er på ca. 52 millioner tonn, og jordbruket står for 4,5 millioner tonn av dette (rundt 9 %).

Det er mer klimavennlig å spise fisk, da klimagassutslippet knyttet til fisk er lavere enn for rødt kjøtt. 

2. Prioriter offentlig transport eller sykkel

Du kan også kutte eget karbonavtrykk ved å kjøre mindre bil. Ha gjerne én eller flere bilfrie dager i uken, dersom dette lar seg gjøre. 

Prioriter gjerne buss, trikk, sykkel eller andre klimavennlige transportmetoder til og fra jobb. Du kan også ta beina fatt.

3. Fly mindre

Dersom du kutter én årlig utenlandsreise med fly (tur/retur), kan du potensielt redusere eget karbonavtrykk betydelig.

Én utenlandsreise med fly vil i snitt tilsvare nesten 270 kilo CO2-ekvivalenter per person. Om mange velger å fly mindre, vil dette ha en betydelig effekt.

4. Dusj raskt og effektivt

Omkring 20 % av elektrisitetsforbruket i en norsk husholdning går til oppvarming av vann. Om du dusjer raskere og på litt lavere temperatur, kan du potensielt spare en del strøm.

Det kan også være gunstig å investere i et sparedusjhode. Med en sparedusj kan du redusere forbruket av varmtvann med ti liter i minuttet.

5. Reduser matavfall

Mange kaster fullt spiselig mat, noe som i praksis betyr at vi kjøper mer mat enn vi faktisk trenger. Husk at store deler av klimagassutslipp stammer fra jordbruk. Mye mat er også transportert fra andre deler av verden.

Ved å kaste mindre mat, kan man også kjøpe mindre mat. Dette kan bidra til at det produseres mindre mat, noe som sparer planeten for både klimagassutslipp, landareal og energi.

6. Unngå å la elektroniske apparater stå i standby

Du kan også redusere eget karbonavtrykk ved å ikke la elektroniske apparater som TV og lignende stå i standby. På den måten kan du kutte eget strømforbruk.

Ifølge estimater, er rundt 10 % av vårt totale strømforbruk såkalt standby-forbruk.

7. Del med andre fremfor å kjøpe nytt

Et annet viktig tiltak som kan redusere karbonavtrykket ditt, er å redusere eget forbruk. Ved å handle ting som klær, elektronikk og lignende sjeldnere, kan du bidra til at det også produseres mindre.

Trenger du for eksempel en høytrykksspyler, kan du låne dette fra noen fremfor å kjøpe et nytt produkt. Du kan også låne ut egne ting til andre, og selge brukte gjenstander. 

Reduser karbonavtrykket ditt med et klimavennlig minilager

Flexistore tilbyr miljøvennlige lagerløsninger som tilrettelegger for økt delingskultur. Vi har app-styrte minilager som kan låses opp fra mobilen. Dette gjør det lekende lett å dele eller selge sykler, hageutstyr og andre ting, slik at du kan bidra til et lavere forbruk.

Vi streber etter å være Norges grønneste minilager-løsning, og har en bærekraftstrategi vi jobber målrettet etter. 

Bidra der du kan, og reduser ditt eget karbonavtrykk!

Choose your language

Steg 2/2

Last ned appen for å fullføre

For å fullføre din bestilling, last ned vår app og logg inn. Appen er også din digitale nøkkel for å bruke lageret