Fraud Blocker

Personlige bærekraftsmål i hverdagen

Mange ønsker å leve på en mer bærekraftig måte, der valgene som tas til daglig har minst mulig negativ innvirkning på fremtidens generasjoner og miljø.

Så, hva slags tiltak kan egentlig du gjøre for å leve mer bærekraftig? Ved å sette deg personlige bærekraftsmål i hverdagen, kan du enklere finne motivasjon til å bidra til endring! 

Først og fremst: Hva er bærekraft?

Bærekraft handler kort og godt om å utføre handlinger i tråd med idealet om en mer bærekraftig utvikling – og da gjerne basert på FNs bærekraftsmål

FN sine målsetninger inkluderer å utrydde sult og fattigdom, stoppe klimaendringene, redde livet i havet og å sørge for et ansvarlig forhold mellom forbruk og produksjon.

Vi skiller gjerne mellom sosial og miljømessig bærekraft. Førstnevnte handler i stor grad om å bekjempe nød, urettferdighet og fattigdom. Miljømessig bærekraft på sin side, handler om bekjempelse av miljøproblemer, altså problemer som rammer dyr, økosystemer og natur.

Forslag til personlige bærekraftsmål 

På et personlig nivå handler gjerne bærekraft om å ha en livsstil som oppfyller behovene ens, uten at det skal gå utover fremtidige generasjoners mulighet for å gjøre det samme. 

Selv om du bare er én person på en jordklode med mer enn 7,7 milliarder mennesker, kan dine valg bidra til å utgjøre en forskjell. Her er noen forslag til personline bærekraftsmål du kan strekke deg etter!

1. Spis mer bærekraftig

Mat er noe vi alle må ha, og det finnes utallige valgmuligheter. Hvorvidt maten du kjøper i butikken er produsert på en bærekraftig måte, kan imidlertid variere veldig. 

At mat er bærekraftig innebærer som regel at den er produsert på en måte som ikke går utover fremtidige generasjoners mulighet for å produsere nok mat. I praksis kan dette oppnås ved hjelp av tiltak som:

  • Produksjonsmetoder som sikrer et lavest mulig klimagassutslipp
  • Fornybare energikilder brukes til produksjon og transport 
  • Redusert mengde bruk av vann
  • Bruk av fornybar og miljøvennlig emballasje på matproduktene
  • Det brukes økologiske produksjonsmetoder der biologisk mangfold og omgivelser ivaretas

Om du velger å handle bærekraftige og økologiske matprodukter, kan du støtte bærekraftig matproduksjon. 

Et annet tips er å kaste mindre mat. Husk at mye mat også er fullt spiselig (og like god!) etter utløpsdatoen. Dette gjelder blant annet egg og tørre pulverprodukter. Du kan også spise mer bærekraftig ved å velge kortreist og lokalprodusert mat, eller dyrke din egen mat.

2. Reis på en mer miljøvennlig måte

Transport er en av klimagassverstingene i Norge, og står for over 30 % av de nasjonale utslippene. Når du skal komme deg til og fra jobb for eksempel, kan du gjøre dette på en mer bærekraftig måte ved å:

  • Gå eller sykle fremfor å kjøre bil
  • Bruke transportmidler som har et lavt drivstofforbruk
  • Velge elektrisk fremfor fossildreven transport

Om du har mulighet for å jobbe hjemmefra, kan du kanskje unngå transport i det hele tatt. Kanskje møtet kan tas over telefon eller Skype, istedenfor i et fysisk lokale?

3. Bidra til digital bærekraft

Du kan også bidra til en mer bærekraftig verden ved å gjøre digitale tiltak. Sletter alle nordmenn fem e-poster per dag, kan dette dekke strømforbruket til så mye som 1 000 husstander.

E-poster ligger ofte lagret på enorme servere rundt omkring i verden. Jo mer lagringsplass som opptas – jo mer strøm trengs for å drive serveren. Ved å slette e-poster kan du derfor bidra til et lavere strømforbruk. 

4. Fokuser på delingsøkonomi og gjenbruk fremfor å kjøpe nytt

Det å ha et stort forbruk av klær, elektronikk og andre ting er som regel lite bærekraftig. Mye av det vi kjøper i butikkene kreves store ressurser for å produsere, og har kanskje blitt transportert halve jordkloden rundt før det havner hos deg.

Ved å kjøpe brukt kan du bidra til et lavere produksjonsbehov. Gjenbruk er ikke bare smart, men det er også trendy. Det å handle klær, møbler og andre ting brukt er mer populært enn noensinne, og det finnes flere plattformer for bruktsalg du kan sjekke ut.

Husk også på at du ikke nødvendigvis trenger å eie ting. Delingsøkonomi er et smart konsept som innebærer at privatpersoner eller firmaer kan bytte eller dele seg imellom fremfor å kjøpe nytt. 

Har du for eksempel behov for en høytrykksspyler for å vaske bilen? Istedenfor å kjøpe en, kan du låne en. Om man kan låne mer kan man også bo på mindre arealer, siden man ikke har behov for like mye oppbevaringsplass. Og det i seg selv er et bærekraftig tiltak!

5. Oppfordre de rundt deg til å leve mer bærekraftig

Et annet bærekraftsmål du kan sette for deg selv, er å bli flinkere til å oppfordre andre til å ta bærekraftige valg i hverdagen. På jobb kan du for eksempel oppfordre flere til samkjøring eller å sykle til arbeidsplassen, eller kanskje foreslå flere digitale møter.

Ved å gå frem som et godt eksempel, kan du også påvirke andre til å ta mer bærekraftige valg til daglig. Dette kan ha positive ringvirkninger. Jo flere som tar bærekraftige valg, jo større vil effekten bli.

Flexistore tror på en mer bærekraftig hverdag

Som privatperson kan du sette deg personlige bærekraftsmål i hverdagen. Det finnes mange «små» tiltak du kan gjøre som kan ha stor effekt for fremtidige generasjoner og planeten vår. Ja, som delingsøkonomi.

Vi i Flexistore ønsker å tilrettelegge for en mer bærekraftig hverdag for folk flest. Vi tilbyr smarte minilagre blant annet i Oslo og Bergen, og her kan man oppbevare ting. Som for eksempel en høytrykksspyler eller sykkel man ikke bruker særlig ofte.

Ved hjelp av digitale nøkler kan man enkelt gi andre tilgang til lageret. Dette tilrettelegger for delingsøkonomi, der man kan låne eller kjøpe gjenstander av hverandre istedenfor å måtte kjøpe nytt. 

Vi har utarbeidet en konkret bærekraftstrategi, og jobber hver dag for at Flexistore skal være Norges mest miljøvennlige lagerløsning!

Choose your language

Steg 2/2

Last ned appen for å fullføre

For å fullføre din bestilling, last ned vår app og logg inn. Appen er også din digitale nøkkel for å bruke lageret