Fraud Blocker

Hvordan inngå bærekraftige samarbeid?

Bærekraftige valg er avgjørende om vi skal kunne imøtekomme dagens behov for produkter og tjenester, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. For bedrifter bør det derfor være et mål å finne bærekraftige samarbeidspartnere.

Vi i Flexistore prøver så godt vi kan å samarbeide med firmaer som fokuserer på bærekraft. De fleste av våre samarbeidspartnere mener – i likhet med oss – at samfunnet vårt avhenger av løsninger som ivaretar både menneskene og naturen rundt oss.

‍Vi skal her se nærmere på hvordan man kan forsikre seg om at samarbeidspartnerne tar bærekraft på alvor.

Har firmaet en bærekraftstrategi?

Mange selskaper har de siste årene valgt å implementere en bærekraftstrategi. Formålet med en slik strategi er å sikre at bedriften kan utvikle seg på en mest mulig bærekraftig måte.

‍En bærekraftstrategi bør blant annet analysere hvilke momenter i selskapets drift som skal berøres av strategien og hvor bedriftens største svakheter ligger når det kommer til miljøbevaring. Den bør også si noe om hvilke konsekvenser som kan oppstå dersom bærekraftmålene ikke imøtekommes, og sette tydelige mål.

‍Det er en fordel med kvantitative målsetninger, slik at det blir lett å analysere og kontrollere hvorvidt man når målene sine. I strategien bør selskapet også spesifisere når og hvordan målene skal måles.

‍Bedrifter kan gjerne bruke Ducky.eco som et verktøy underveis. Her kan man sjekke selskapets klimafotavtrykk, og lære mer om hvordan man kan nå klimamålene sine.

Er bærekraft blant firmaets fokusområder eller salgsargumenter?

Om man skal inngå et bærekraftig samarbeid, er det også nyttig å se nærmere på den potensielle samarbeidspartnerens nettside (eller andre informasjonskilder). Undersøk hvorvidt aktøren fokuserer på bærekraft, og i hvilken grad.

‍Presenteres for eksempel produktene og tjenestene som «grønne», og forklarer selskapet i så fall hvilke bærekraftige tiltak som er iverksatt?

‍Foruten bærekraftige produkter og tjenester, bør du sjekke om selskapet ivaretar det sosiale aspektet ved bærekraft. Er det for eksempel fokus på å innhente råvarer eller produkter fra leverandører som tilbyr gode arbeidsvilkår for sine ansatte? 

Bærekraft som fokus eller et salgsargument?

‍Om et selskap ikke retter fokus på bærekraft på egen nettside, betyr det ikke nødvendigvis at firmaet ikke bryr seg. Kontakt gjerne selskapet og etterspør mer informasjon om deres fokus på bærekraft, om du er usikker.

Har bedriften miljømerker eller sertifiseringer?

Dersom du ønsker å inngå et bærekraftig samarbeid, gjelder det å sjekke om den aktuelle samarbeidspartneren kan vise til sertifiseringer. 

‍En miljøsertifisering kan beskrives som en ekstern verifisering som bekrefter at bedriften tar ansvar for å redusere egen påvirkning av naturen og omgivelsene ellers. 

‍Her er en oversikt over noen av merkene og sertifiseringene du bør være på utkikk etter når du skal finne en bærekraftig samarbeidspartner. Her er både miljø, rettferdig handel og økologi relevant.

Miljøfokuserte merkinger 

Dersom en bedrift kan vise til miljøvennlige merkeordninger, viser dette at det tas nødvendige grep for å redusere negativ påvirkning av naturen. Produkter med Svanemerket oppfyller miljøkrav gjennom hele sin livssyklus – fra produksjon til avfall.

‍Du kan også se etter EU Ecolabel, som er EU-kommisjonen sin merking av helse- og miljøvennlige produkter og tjenester.

  • Svanemerket
  • EU Ecolabel / Blomsten

Merkinger for sosial og økonomisk bærekraft

Når du skal finne en bærekraftig samarbeidspartner, kan det også være nyttig å se etter merkinger for rettferdig handel. Fairtrade-merket viser for eksempel til rettferdig handel av råvarer mellom arbeidere i u-land og importørene her i Norden.

‍Med Fairtrade-merket, kan du vite at bønder og andre arbeidere i u-land mottar et gitt minstebeløp for produktene de selger. Se også etter Rainforest Alliance-merkingen, som viser til at biologisk mangfold og økonomisk bærekraft ivaretas gjennom produksjonen.

  • Fairtrade
  • Rainforest Alliance

Økologiske merkinger

Økologiske merkinger brukes på produkter eller tjenester som kan vise til bærekraftige, dyrevennlige og økologiske kvaliteter. 

‍Det at produkter produseres på en økologisk måte, betyr blant annet at fokuset på dyrevelferd er betydelig, og at det ikke tas i bruk miljøskadelige giftstoffer. Her er noen av sertifiseringene som tas i bruk:

  • Ø-merket / Debio
  • EUs økologimerke
  • ECOCERT

Ivaretar bedriften både ansatte, kunder og miljøet?

Det er fort gjort å tenke at bærekraft kun handler om miljøet. Skal samarbeidspartneren din være bærekraftig, er det imidlertid også viktig at selskapet ivaretar egne ansatte og kunder.

‍Dette betyr blant annet at firmaet skal sikre sine ansatte gode og trygge arbeidsvilkår og økonomiske vilkår. Her i Norge har heldigvis de fleste gode arbeidsvilkår, men det finnes dessverre også noen unntak.

‍Finn gjerne noen anmeldelser av bedriften, og se hva kunder og eventuelt ansatte har sagt om selskapet.

Vi er stolte over våre bærekraftige samarbeidspartnere

Flexistore har en klar bærekraftstrategi, og har som mål å være Norges mest miljøvennlige lagerløsing. Vi er opptatt av at tjenestene våre skal være klimavennlige i alle ledd, noe som ikke er enkelt å få til i praksis. Men vi er allerede på god vei.

‍Vi ønsker blant annet å fremme bærekraftige løsninger gjennom å oppfordre til mer fokus på delingsøkonomi. Flexistore er også opptatt av å ha samarbeidspartnere som er sitt ansvar bevisst når det kommer til bærekraft.

XFrakt

Takket være vår samarbeidspartner XFrakt, kan vi tilby elektrisk transport. XFrakt er en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, og er en budbiltjeneste med 100 % elektrisk drivkraft.

‍Vi i Flexistore tilbyr blant annet flyttehjelp ved hjelp av XFrakt sine miljøvennlige el-biler. På den måten kan du frakte ting fra A til B med litt bedre samvittighet. Dette kan bestilles rett i appen vår. 

Freetrailer

Vi samarbeider også med Freetrailer. Dette selskapet bidrar til et mer bærekraftig forbruk ved å basere tjenestene sine på delingsøkonomi. 

‍Fra denne leverandøren kan man låne tilhenger gratis, fremfor å måtte investere penger i en ny henger. Samtidig vil tilhengerutleieren få eksponert selskapet sitt. På den måten gir løsningen fordeler både for miljøet, tilbyderen og kunden.

Våre bærekraftige mål

Flexistore har en rekke ambisjoner og målsetninger. Vi ønsker blant annet å gjøre det enklere for våre brukere å resirkulere, gi bort og dele gjenstander gjennom innovativ teknologi og bærekraftige samarbeidspartnere.

‍Vi har også et mål om å kun anvende produkter som er fornybare og som stammer fra gjenvunnet materiale. Når du benytter deg av tjenestene våre, skal du med andre ord kunne føle deg trygg på at vi gjør vårt ytterste for å ivareta miljøet.

Choose your language

Steg 2/2

Last ned appen for å fullføre

For å fullføre din bestilling, last ned vår app og logg inn. Appen er også din digitale nøkkel for å bruke lageret