Fraud Blocker

Bærekraft på internett

Når du tenker på bærekraft, tenker du kanskje først og fremst på tiltak du kan gjøre i den fysiske verden. Ja, som å kjøre en utslippsfri bil eller å vurdere delingsøkonomi fremfor å kjøpe nye ting. Men det finnes også digitale bærekraftstiltak du kan utføre.

Hvordan kan det å slette en e-post eller frigjøre lagringsplass på en harddisk ha en positiv effekt på miljøet? La oss se nærmere på saken!

Hva menes med bærekraft på internett?

For å forstå hvordan digitale bærekraftstiltak fungerer, er vi først nødt til å forstå sammenhengen mellom energiforbruk og miljø. 

En stor andel av verdens elektrisitet produseres gjennom gass- og kullkraftverk, altså ikke-fornybare naturressurser. Ved å kutte ned på strømforbruket, kan vi med andre ord bidra til å spare viktige naturressurser – og dermed også miljøet.

E-poster og filer tar opp mye lagringskapasitet på servere, og disse serverne er ofte lokalisert i det store utland. Lagrer du innhold i digitale «skyer», medfører dette altså et visst forbruk av strøm (kanskje på andre siden av jordkloden). 

Skyer er i praksis store, energikrevende datasentre som er påslått 24/7. Det brukes blant annet mye energi på nedkjøling av datasentrene. Ved å ta opp mindre lagringsplass, blir det mindre belastning på serverne. Derfor reduseres også strømforbruket.

Hva med norsk energi – er ikke den produsert på en bærekraftig måte?

Lagring kan også foregå på lokale servere på kontoret eller hjemme. Her til lands produseres det mye elektrisk energi gjennom fornybare ressurser som vann, sol og vind. Mange tenker derfor at man kan bruke strøm med god samvittighet i Norge. 

Elektrisiteten du bruker i Norge stammer imidlertid ikke bare fra fornybare ressurser. Vi er en del av det europeiske strømnettet, noe som betyr at strøm både importeres og eksporteres. Denne energien stammer gjerne fra kull eller gass.

Hva kan du selv gjøre?

Selv om det kan virke som «en dråpe i havet», kan tiltak du gjør ha en positiv effekt på miljøet. Det kan likevel være gunstig å ha «dugnader», der flere går sammen om å rydde opp i e-postkontoer og filer for å frigjøre lagringsplass.

Dersom alle innbyggerne i Norge hadde slettet en e-post eller to hver, ville dette ha utgjort en reduksjon i strømforbruket tilsvarende den strømmengden som trengs for å lade 1 000 000 mobiltelefoner. Det er med andre ord snakk om store energibesparelser.

Som enkeltindivid kan altså disse tiltakene hjelpe:

  • Slette e-poster
  • Bruke mindre lagringsplass (både på lokale og eksterne servere)

Hva kan bedrifter gjøre?

Bedrifter bør også ta ansvar når det kommer til bærekraft på internett. Oppfordre gjerne alle dine ansatte til å slette e-poster med jevne mellomrom. I tillegg kan det være gunstig å sørge for grønnere hosting av bedriftens nettside.

Grønn hosting innebærer at hostingselskapet benytter seg av strøm fra fornybare energikilder. Eksempler er strøm som genereres av vind, sol, tidevann eller geotermisk energi.

Det er også viktig å tenke over nettsidehastighet. Sider som er lite ressurskrevende og raske har behov for mindre prosesseringskraft. Dette vil igjen medføre et lavere energiforbruk enn hva en treg nettside ville ha krevd.

Et annet tips er å sørge for at bedriften har mobilvennlige nettsider. Generelt vil besøkende på nettsiden din bruke mindre strøm om siden besøkes fra en mobil enn fra en tung og strømkrevende datamaskin.

  • Oppfordre ansatte til å delta på «slette-dugnader»
  • Velge grønnere hosting
  • Raskere speed (mindre energi)
  • Ha mobilvennlige nettsider

Hva gjør vi i Flexistore?

Flexistore har en klar bærekraftstrategi, og jobber kontinuerlig for å være den mest miljøvennlige lagerløsningen i Norge. Vi har hittil innført en rekke tiltak for å minimere vårt klimafotavtrykk.

Vi prioriterer blant annet bærekraftige nettløsninger. Disse bruker minimalt med energi, og sørger dessuten for at siden vår laster kjappere for kundene. 
Les mer om vår bærekraftstrategi her!

Choose your language

Steg 2/2

Last ned appen for å fullføre

For å fullføre din bestilling, last ned vår app og logg inn. Appen er også din digitale nøkkel for å bruke lageret